Firmenladen ("sklep firmowy") to projekt przebiegający w konkretnym mieście, na konkretnej ulicy, w konkretnej przestrzeni. Jeden z małych sklepików na starówce Berna został przez nas przejety na 3 tygodnie. Codziennie miejsce to zmienia swoją tożsamość i funkcje. Raz jest to biuro podróży, za chwile bio-sklep, by kolejnego dnia przeobrazić się w coś zupełnie nowego. Berno ma swój porządek, swoje zasady. Życie toczy się tu pewnym uregulowanym rytmem, historia i tradycja płynnie przenikają się ze współczesnością. Nasz projekt ma być wirusem w logicznym systemie. Hybrydą. Ma dezorientować. Niewiele trzeba, aby przechodzień uwierzył, że właśnie ma doczynienia z nowo otwartym sklepem czy biurem. Zabawa zaczyna się, gdy prosimy by przyszedł kolejnego dnia - niekoniecznie trafi na to czego szukał. Ludzie szybko przyzwyczajają się do czegoś, ale kiedy zmiany są zbyt częste, wytrąca ich to z bezpiecznego "oswojenia". Chcemy grać na tych przyzwyczajeniach. Nie wszystko musi być logiczne. Samo przygotowywanie obiektów, malowanie, projektowanie i bezustanne przekształcanie niewielkiej przestrzeni jest zabawą, która zaskakuje nas samych.

 

Firmenladen is a project taking place in a certain city, on a certain street, in concrete space. For 3 weeks we took over one of the small shops in Bern old town. Every day it changes its identity and functions. Once it is a travel agency, once a bio-shop, the next day it turns into something absolutely different.Bern gots its routine, its rules. Life’s got its rythm, history and tradition fluently integrate with contemporaneity. Our project is meant to be a virus in that logical system. A hybrid. It’s to disorientate. It doesn’t take much to make the passerby believe, that he’s dealing with a freshly opened shop or office. The game begins when we ask him to return the next day - not necessarily founding what he was looking for. People get used to things easily, but when the changes are too frequent it throws them out of balance, of their “domesticity”. We want to play with these habits. Not everything needs to be logical.Preparing the objects, painting, designing and continuously transforming this small space is a game, that surprises ourselves as well.

 

 

mp3 download:

Schwimme in da Aare

Wet (feat. Endu, Bosonogi, Petroserowary)

Kebap (Bosonogi, Petroserowary)

videoclips:

Positivna Energy

Revolution