szu szu

about contact


Pracownia / Atelier
Pracownia / Atelier
Pracownia / Atelier
Pracownia / Atelier

Pracownia / Atelier

2004, Jun–

– book, limited edition, handmade, Marta Kuklik


Marta Kuklik's drawings

Marta zrobiła całą masę rysunków. My to przejrzeliśmy, wybraliśmy ulubione, zmontowaliśmy unikatową książeczkę metodą recyklingu i opatrzyliśmy okładką z pociętych bannerów (Coca-Cola, Shell, itd.).

Marta made masses of drawings. We browsed them, chose the favourite ones and by recycling method produced a unique book bound with a pieces of banner (Coca-cola, Shell, etc.).