szu szu

about contact


Wojna / War
Wojna / War
Wojna / War
Wojna / War
Wojna / War
Wojna / War

Wojna / War

2003, Feb–

– mess hall, Warsaw, Kacper Borowczyk


Szefowa kasyna zgodziła się na zrobienie wystawy - jeden warunek- nie wolno mówić, że to teren wojskowy. Obrazy na zasłonach, jak w domu kultury. Komentarze emerytowanych wojskowych. Stoliki, serwetki, schabowe, wódka. Na otwarciu, pomiędzy gośćmi pani szoruje podłogę. Pokaz slajdów i chipsy. Tajemnica wojskowa.

A chief of the mess hall had allowed us to make an exhibition - under one condition - we mustn’t tell that it was a military area. Paintings on curtains like in a community centre. Retired military men comments. Tables, napkins, pork chops, vodka. In the opening, among our guests, a lady is cleaning the floor. A slide-show and snacks. Military secret.