szu szu

about contact


szu szu w teatrze / szu szu in the theathre
szu szu w teatrze / szu szu in the theathre
szu szu w teatrze / szu szu in the theathre
szu szu w teatrze / szu szu in the theathre
szu szu w teatrze / szu szu in the theathre
szu szu w teatrze / szu szu in the theathre

szu szu w teatrze / szu szu in the theathre

2003, Apr–

– Academia Theathre, Warsaw


Piotr Kopik, Ivo Nikić, Karol Radziszewski Tym razem miejsce prawdziwie artystyczne. I to na Pradze. A my (laicy) w teatrze i o teatrze. Czarna kurtyna, resztki scenografii, fotel z Dramatycznego, stara kanapa. Herbata z wódką, przedstawienie obok. Z naszej strony - obrazy, telewizory. Pięć minut sławy, bujanie, trzęsienie pstrykanie, cytryna, żółta kartka. Nikt nic nie rozumie, wszyscy czytają ulotki.

Piotr Kopik, Ivo Nikic, Karol Radziszewski This time a truly artistic place. And on Praga. We (laymen) in a theatre and about theatre. A black curtain, an armchair taken from Dramatyczny, an old couch. Tea with vodka, a performance next door. On our part - paintings, TV sets. Five minutes of fame, rocking, shaking, snapping, a lemon, a yellow card. Nobody understands nothing, everyone is reading leaflets.