szu szu

about contact


Siatka
Siatka
Siatka
Siatka
Siatka

Siatka

2002,

– Warsaw kindergartens, Adam Jastrzębski


akcja "Siatka", projekt realizowany przez Adama Jastrzębskiego od maja 2002 na terenie przedszkoli warszawskich. Szu szu zainteresowało się najmłodszymi odbiorcami sztuki. Pszedszkolaki z zainteresowaniem przyglądały się, jak Adam Jastrzębski maluje siatkę ich przedszkola. Malował tylko jeden segment, na niebiesko. To był początek. Adam postanowił co jakiś czas robić to samo. Tyle, że na ogrodzeniach innych przedszkoli. Niebieski segment łączy przedszkola i jak chce autor - wspomnienia przedszkolaków.

a project carried by Adam Jastrzębski since May 2002 in the areas of Warsaw kindergartens. Szu szu took interest in the youngest art audience. Kindergarten pupils observed with interest Adam Jastrzębski while painting the wire fence of their kindergarten. He painted in blue only the one section. It was a beginning. Adam decided to do it from time to time. Except that he had been changing wire fences. The blue section unites the kindergartens and - according to the author’s wish - children’s memories.