szu szu

about contact


Schizophrenia open the door
Schizophrenia open the door
Schizophrenia open the door
Schizophrenia open the door
Schizophrenia open the door

Schizophrenia open the door

2009, Sep–

– 2nd National Day of Solidarity with the People Suffering From Schizophrenia, Warsaw


Uczestniczyliśmy w wydarzeniu. Przy ulicy pokazaliśmy cztery prace. Są to zdjęcia, na których rozmawiamy o schizofrenii, wymieniamy podstawowe informacje na temat choroby. Użycie komiksowych dymków nawiązuje do konwencji fotostory.

We took part in an event. We showed our four pieces of work. They were photos in which we talk about schizophrenia and exchange basic information on the disease. Use of the speech bubbles refers to a photostory convention.