szu szu

about contact


Plakaty chaosu / Posters of chaos
Plakaty chaosu / Posters of chaos

Plakaty chaosu / Posters of chaos

2003, Jul–

– Kino Wars, Warszawa, Andrzej Wieteszka


Andrzej Wieteszka

Plakat - sztuka informacji. Subiektywna historia rzeczywistości. Zdarzenia nabierają sensu dopiero po ustaleniu odpowiedniego punktu odniesienia. Świat jest zły. Świat jest okrutny. Świat jest niesprawiedliwy. Świat jest chaotyczny. Co można zrobić? Nic? Niewiele. Nie bezpośrednio. Plakaty między plakatami. Całkiem uporządkowany chaos. Pani w kasie sprzedaje bilety na seanse, publiczność kinowa miesza się z gośćmi wernisażowymi. A na zewnątrz sztuka ulicy: klowni na szczudłach, teatr ulicy, petardy.

A poster - the art of information. A subjective story of reality. Events won’t grow in importance until after setting an adequate point of reference. The world is bad. The world is cruel. The world is unfair. The world is chaotic. What can we change? Nothing? Not much really. Not immediately. Posters among posters. Pretty well-ordered chaos. A lady behind the box-office is selling tickets for a screen, film audience is mixing with people who came to the vernissage. Meanwhile, outdoors: street art, clowns are walking on stilts, street theatre, firecrackers.