szu szu

about contact


Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80
Nova Polska 70-80

Nova Polska 70-80

2004, May–

– public space in the city & Maison Folie de Moulin, Rue d’Arras, Lille


Swoje osiagnięcia zaprezentowało młode pokolenie polskich artystów: ludzi teatru, filmowców, muzyków, artystów plastyków i projektantów. My mieliśmy ekspozycję w fabryce - powiesiliśmy gigantyczną mapę Warszawy ze wszystkimi miejscami, gdzie robiliśmy wystawy, a obok wielką mapę Lille z miejscami, w których na bieżąco coś robiliśmy (obie mapy to obrazy Olgi Lubacz). Pokazywaliśmy dokumentację z działań w Warszawie: filmy, zdjęcia, plakaty, idee. Oprócz tego akcje na mieście: Piotrek naklejał ”outline” na ulicy, Ivo zamontował city-lighty na drzewach, Karol malował z dziećmi.

Young generation of polish artists: people of theatre, filmmakers, musicians, artists, fashion designers - presented their achievements. We exhibited in the factory. We hung two giant maps: a map of Warsaw where all the places in which we exhibited were marked. Next to it we hung a map of Lille with marked places where we performed at this time (both maps were the paintings by Olga Lubacz). We also showed documentation from the Warsaw actions: films, photos, posters, ideas. Besides, we carried out some city actions: Piotr stuck his „outline” in the streets, Ivo installed city-lights on the trees, Karol painted with children.