szu szu

about contact


Nastawianie ostrości / Focusing
Nastawianie ostrości / Focusing
Nastawianie ostrości / Focusing
Nastawianie ostrości / Focusing
Nastawianie ostrości / Focusing

Nastawianie ostrości / Focusing

2003, Nov–

– TR Rozmaitości Theatre, 8 Marszałkowska Street, Warsaw


Wnętrze przed remontem, po byłej knajpie, przy TR. Po laboratoryjnych analizach działań szu szu, czas na „nastawianie ostrości”. Spójny projekt jest bezpośrednią reakcją na dużą wielowątkową wystawę w CSW. Wcześniej Karol Radziszewski tę „prowizoryczną” przestrzeń pokrył linearnymi motywami. Teraz większość rysunków zamalowuje. Z gęstej arabeski pozostawia tylko wybrane fragmenty. Nastawia na nie ostrość. Na zamalowanych częściach Piotr Kopik nakleja wydruki , części „konturu” jego sylwetki. Ivo Nikić pokazuje film z gigantyczną żółtą rurą ciągnącą się wzdłuż plaży. W filmie kamera podąża wzdłuż rury, zatrzymuje się i łapie ostrość na wydrapanych napisach, podpisach różnych ludzi.

The inside before renovation, left after a bar, next to Rozmaitości Theatre. After the analyses of szu szu laboratory actions it’s time for „bringing the focus”. A compact project is a direct reaction to the variety of an exhibition in The Ujazdowski Castle.