szu szu

about contact


Idziesz przez miasto / Walking across the city
Idziesz przez miasto / Walking across the city
Idziesz przez miasto / Walking across the city
Idziesz przez miasto / Walking across the city
Idziesz przez miasto / Walking across the city
Idziesz przez miasto / Walking across the city

Idziesz przez miasto / Walking across the city

2002, Apr–

– Reform Plaza tower, Warsaw

Wojtek Albiński, Piotr Kopik, Ivo Nikić

Idziesz przez miasto - projekt bardziej surowy. Reform Plaza. Lokal nr 109. Przywozimy prace: brudna, brutalna ulica a przepych za duże pieniądze. Jaskrawy kontrast. Dwa telewizory, trzy obrazy, parówki, kondomy, monety. Wystawa w eleganckim butiku w znakomitym sąsiedztwie - Mont Blanc, Gianfranco Ferre. Zadziałało. Niektórzy się nawet przestraszyli, filmów, przepychu...

„Walking Across the City” - more raw project. Reform Plaza. Office No109. We bring our works: a dirty, harsh street versus glamour paid in pots of money. Glaring contrast. Two TV sets, three paintings, hot dogs, condoms, coins. Exhibition in an elegant boutique, in the superb neighbourhood: Mont Blanc, Gianfranco Ferre. It worked. Some were even frightened by the films, glamour…