szu szu

about contact


live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie
live in Świecie

live in Świecie

2010, Sep–

– Świecie, Przebudzenie 20.10

"…Pod koniec sierpnia odwiedzili Świecie i swo­ją akcją w stworzeniu ryby-potwora nazwanej Wdarwą, za­pi­sa­li się w przed­się­wzięciu „Przebudzenie 20.10”. W wolnych od Wdarwy chwilach, wys­tę­po­wali także, jako zespół performenski o naz­wie Ka­shan­ti, dając koncerty o zabarwieniu szantowym…"

fot. Marcin Saldat