szu szu

about contact


The Campfire

2010, Jul–

– under The Knot project, Strzelecka street Warsaw, Mariannenplatz Berlin, concert, installation


Projekt Ognisko to alternatywny sposób wspólnego spędzania czasu w przestrzeni publicznej. Przywołuje on atmosferę leśnej głuszy, pionierskich obozowisk i wiejskich ostępów. Sztuczny ogień pozwala poczuć ją także w przestrzeni miasta. (english below)

Tym razem przygotowujemy sztuczne ognisko. Instalacja nie imituje prawdziwego ognia dosłownie, jest wykonana z malowanego drewna, papieru, folii i gałęzi. Obiekt otaczać będą kamienie, z których padać będzie na niego światło reflektorów. Dodatkowy efekt zapewni maszyna dymna.

Ognisko to element performance’u Kashanti, czyli muzycznego wcielenia SzuSzu, zespołu grającego eksperymentalne morskie szanty. Będziemy śpiewać nasze piosenki i starać się zaprosić do naszego show widzów. Wszyscy mogą usiąść wokół ogniska i pośpiewać z nami. Zespół Kashanti przygotuje i rozda specjalne śpiewniki z tekstami piosenek i ilustracjami.

Stworzymy alternatywny sposób spędzania wolnego czasu w przestrzeni miejskiej. Ognisko przywodzi na myśl starodawne, wiejskie obozowiska, których atmosferę można poczuć w przestrzeni miejskiej dzięki sztucznemu ogniowi.The Campfire is an alternative possibility for spending time together in a public space. It recalls atmosphere of the wilds, of pioneer camps and countryside. An artificial fire gives us an opportunity to simply make it in an urban space too.

This time we are preparing an artificial campfire. The installation does not literally imitate a real fire; it is made of painted wood, papers, foils, & branches. The object will be surrounded by stones and illuminated by spotlights placed inside. Additional effect will be done by smoke machine.

The campfire is a part of Kashanti’s performance. Kashanti is the szu szu’s creation of a music band singing experimental sea-shanties. We will sing our songs and we will try to involve people to participate in our show. All participants could sit around the campfire and sing with us. Kashanti will prepare and distribute a special songbook with lyrics and illustrations.

We are going to create alternative possibility for spending time together in a public space. A campfire reminds old-fashioned camps characteristic for a countryside, an artificial fire gives opportunity to make it happened in an urban space too. fot. Joanna Erbel